فناوری‌نانو و نساجی

ترکیب فناوری‌ نانو و نساجی برای ساخت نانو‌غشا

محققان دانشگاه دولتی کارولینای شمالی با کمک یک فناوری در صنعت نساجی، روش نانو‌ساخت جدیدی را برای ساخت غشا‌های نانو‌لولة ‌کربنی بسیار باکیفیت توسعه داده‌اند. در این روش ضخامت و توپولوژی غشا قابل کنترل است و برای بسیاری از کاربردهای عملی، هزینة ساخت پایین است.
 
درهم‌ بافتن نانولوله‌های کربنی باکمک آب: (a) شمایی از فرآیند پیوسته درهم‌بافتن باکمک آب که می‌تواند الیاف درهم‌بافته‌ای با سرعت 400 متر بر دقیقه تولید کند. (b) شمایی از دستگاه آزمایشگاهی که زانگ و همکارانش غشاءهای نانولوله کربنی را با آن تولید کرده‌اند.