انواع الیاف و تقسیمات آنها

تقسیم بندی الياف از لحاظ ساختار

الياف از لحاظ ساختار به دو دسته تقسيم می شوند :
۱- الياف كوتاه staple fibers
۲- الياف فيلامنتی filament fibers

اندازه گیری ظرافت لیف بر اساس سیستم مستقیم :

دنير  :den وزن ۹۰۰۰ متر از ليف بر حسب گرم تكس
: tex وزن ۱۰۰۰ متر از ليف بر حسب گرم دی تكس
: dtex وزن ۱۰۰۰۰ متر از ليف بر حسب گرم (دسی تکس)

 

الیاف طبیعی و تقسیمات آن

الیافی كه از منابع طبیعی مانند معادن، حیوانات و گیاهان بدست می‌آیند، در گروه الیاف طبیعی قرار می‌گیرند. مصریان باستان از كامپوزیتهای الیاف طبیعی آجر، ظروف سفالی و قایقهای كوچك می‌ساختند. یك قرن پیش تولید تقریباً تمام وسایل و بسیاری از محصولات فنی از الیاف طبیعی ساخته می‌شد. پارچه، طناب، كرباس و كاغذ از الیاف طبیعی مانند كتان، شاهدانه، سیسال و كنف ساخته می‌شد.
می‌توان الیاف طبیعی را به سه دسته معدنی، حیوانی و گیاهی تقسیم نمود:

تقسیم بندی الیاف کربن برحسب نوع ماده اولیه

در حال حاظر سه نوع منبع برای تولید این الیاف وجود دارد :
-1 الیاف کربن ساخته شده از گیاهان یا سلولزی
-2 الیاف کربن ساخته شده از قیر یاpitch
-3 الیاف کربن ساخته شده از پلی اکریل نیتریل (PAN)

به دلیل ساختمان مولکولی و اتمی و همچنین تولید مدول کششی قابل توجه با سایر انواع الیاف نوع سوم از اهمیت بیثشتری برخوردار بوده و کاربردهای متعددی در صنعت دارد . ما هم توجه خود را معطوف به این نوع کرده و به اختصار درباره روش تولید آن توضیحاتی را بیان می کنیم .

انواع الیاف از نظر مواد تشکیل دهنده

در صنعت نساجی الیاف به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:
•   الیاف طبیعی "Natural fibers" الیاف طبیعی شامل دو بخش الیاف نباتی و الیاف حیوانی می‌باشند.
الیاف نباتی مانند: پنبه، کتان، کنف، رامی و الیاف حیوانی مانند: پشم و ابریشم
•   الیاف کانی "Mineral fibres": الیاف کانی الیافی هستند که مواد اولیه آنها از کانیها بدست می‌آیند مانند الیاف شیشه‌ای و الیاف فلزی.