پارچه و انواع آن

پارچه و انواع آن

پارچه لایه ای نرمش‌پذیر است که از شبکه‌ای از نخ ها و یا الیاف طبیعی یا مصنوعی تشکیل شده است. که نوع نخ ها و یا الیاف و ساختار و نحوه قرار گیری انها در کنار یکدیگر ساختمان پارچه و خصوصیات فیزیکی آن را بوجود می آورد .  پارچه را از روشهای بافت تاری - پودی ، بافت حلقوی  ، کش‌بافی یا قلاب ‌بافی ، روشهای بی بافت  و گره زدن تولید می شود.
پارچه‌ها از نظر مواد بکار رفته انواع گوناگون دارند از جمله پنبه‌ای نخی ، پشمی ، ابریشمی و غیره .  به بخشی از بازار که پارچه ‌فروشی‌ها در آن قرار دارند بازار بزازها گفته می‌شود .