منسوجات نبافته

منسوجات نبافته

منسوجات نبافته به منسوجاتی گفته میشه كه از تار و پود تشكیل نشدند و به وسیله توده الیاف كه به روش های مختلفی با هم درگیر شدند و در هم فرو رفتند تشكیل شدند . بارزترین مثال برای این منسوجات موكت و پارچه های نمدی هستند.
منسوجات بی بافت به دسته ای از منسوجات گفته می شود که بافته (تاری- پودی نیستند) یا گره زده نمی شود به عنوان مثال نمد .

منسوجات نبافته به طور کلی مقاومت بالایی ندارند. در پارچه های بی بافت الیاف کوتاه در کنار یکدیگر قرار می گیرند تا یک لایه ی وب یا صفحه ای ایجاد شود و سپس به طریق مختلف به یکدیگر اتصال می یابند .