اهداف پوياباف

1 - تلاش در جهت رضایتمندی مشتریان
2 - رسیدن به الگوی سازمانی سالم و یادگیرنده
3 - حفظ و ارتقاء کیفیت محصولات
4 - ایجاد ابتکار و خلاقیت در صنعت نساجی ایران
5 -  تلاش جهت رسیدن به الگوی تولید ناب
6 - جذب نخبگان و پژوهشگران دانشگاهی خلاق در مجموعه شرکت  
7 -  صادر کننده نمونه کشوری

مهمترین عناوین: