دروس اصلی و تخصصی گرایش پوشاك

شیمی آلی، نقشه‌كشی صنعتی، ریاضیات مهندسی، انواع پارچه، مبانی مهندسی برق، فیزیك الیاف، تكنولوژی نساجی، تكنیك و تجزیه فنی بافت، مكاترونیك، تكمیل كالای نساجی، فرآیندهای رنگرزی و چاپ، كنترل كیفیت آماری، كنترل كیفیت پوشاك، كاربرد كامپیوتر در پوشاك، اصول حسابداری و هزینه‌یابی، كنترل رنگ در پوشاك، صنعت پوشاك در جهان، مكانیك ساختمانی نخ و پارچه، اصول طراحی پوشاك، كارگاه اصول طراحی پوشاك، اصول برش و دوخت، مدیریت تولید پوشاك، طرح و محاسبه كارخانه پوشاك، تكنولوژی دوزندگی، ایجاد مشاغل كوچك، دینامیك پارچه / ماشین، منسوجات بی‌بافت، تاریخ لباس در ایران، قوانین كار و روابط صنعتی( بسیاری از درس‎های این رشته همراه با آزمایشگاه یا كارگاه است.)