موقعیت‌ شغلی‌ در ایران

صنعت‌ نساجی‌ بعد از نفت‌، بزرگترین‌ صنعت‌ كشور است‌. از سوی‌ دیگر باید توجه‌ داشت‌ كه‌ صنعت‌ نساجی‌ به‌ دلیل‌ تنوع‌ خود، بازار جذب‌ وسیعی‌ دارد. یك‌ مهندس‌ نساجی‌ می‌تواند در كارخانجات‌ نساجی‌ به‌ عنوان‌ مدیر عامل‌، رئیس‌ كارخانه‌، مدیر تولید (مسؤول‌ سالن‌های‌ مختلف‌ ریسندگی‌ ، بافندگی‌، رنگرزی‌، چاپ‌ و تكمیل‌ زیر نظر این‌ مدیر كار می‌كنند)، مدیر بازرگانی‌ (مسؤول‌ بازاریابی‌، مسؤول‌ فروش‌ و مسؤول‌ تداركات‌ در این‌ بخش‌ فعالیت‌ دارند)، مدیر مهندسی‌ صنعتی‌ (مسؤولان‌ آزمایشگاه‌های‌ مختلف‌ و كارشناسان‌ كنترل‌ كیفیت‌ بخش‌های‌ مختلف‌ در این‌ حیطه‌كاری‌ فعالیت‌ می‌كنند) و مشاور كارخانه‌ (مشاور در امور مختلف‌ مانند خرید خط‌ تولید، طراحی‌ خط‌ تولید، تولید جنس‌ جدید، رفع‌ اشكالات‌ پیش‌آمده‌ در خط‌ تولید، خرید ماشین‌آلات‌ و بررسی‌ افزایش‌ انعطاف‌پذیری‌ آنها) فعالیت‌ كند یا با بخش‌ نساجی‌ مؤسسه‌ استاندارد، اداره‌ نساجی‌ و پوشاك‌ وزارت‌ صنایع‌، بخش‌ نساجی‌ وزارت‌ كار (برای‌ بررسی‌ مسائل‌ كارگری‌، كم‌ كردن‌ ضایعات‌ و افزایش‌ تولید و بهره‌وری‌)، بخش‌ نساجی‌ وزارت‌ دادگستری‌ (برای‌ تعیین‌ قیمت‌ كارخانجات‌ ورشكسته‌ و برآورد كردن‌ قیمت‌ كالاهای‌ نساجی‌)، سازمان‌ پژوهش‌های‌ علمی‌ و صنعتی‌ و مراكز تحقیقاتی‌ مانند مركز تحقیقات‌ جهاد كشاورزی‌ همكاری‌ نماید.فارغ‌التحصیل گرایش پوشاك نیز می‌تواند در یك واحد صنعتی به یاری دانش و توانایی‌هایش، كالایی استاندارد و با كیفیت خوب تولید كند؛ كالایی كه در بازار داخلی و حتی خارجی توان رقابت با مدل‌های مشابه را داشته باشد. به همین خاطر بسیاری از واحدهای صنعتی معروف تولید پوشاك ایران از ایجاد این گرایش استقبال كرده‌اند.از سوی دیگر، می‌تواند با یك سرمایه نسبتاً كم، یك واحد تولیدی كوچك دایر كند و برای خودش فعالیت نماید؛ كاری كه با توجه به اینكه در ابتدای كار سرمایه نسبتاً كمی می‌خواهد، ارزش افزوده بسیاری دارد.