گرایش علوم الیاف

دانشجوی‌ گرایش‌ شیمی‌ نساجی‌ و علوم‌ الیاف‌ در زمینه‌ تولید الیاف‌، خواص‌ الیاف‌، مواد رنگزا، خصوصیات‌ مواد رنگزا و نحوه‌ تكمیل‌ مواد نساجی‌ مطالعه‌ می‌كند. به‌ عبارت‌ دیگر با طرز تهیه‌ الیاف‌ و نحوه‌ كاربرد مواد شیمیایی‌ در صنایع‌ نساجی‌ آشنا می‌گردد.

در گرایش شیمی نساجی و علوم الیاف دانشجو با خواص الیاف و طرز تهیه آنها، رنگزاها و خصوصیات آنها و روشهای مختلف رنگرزی ، فرآیند چاپ ، مواد مختلف مورد استفاده برای چاپ پارچه و تکنیک های مختلف چاپ ، مواد تکمیلی و نحوه تکمیل مواد نساجی از قبیل نخ، پارچه، پتو، کفپوشها(فرش و موکت)، بی بافتها و غیره آشنا می گردد. در واقع گرایش شیمی به عملیات شیمیایی صنعت نساجی می پردازد. دروس آن با شیمی شروع شده و همگام با مطالعه این علم، دانشجویان دروس مربوط به فرآیندهای شکل گیری منسوجات را نیز مطالعه می کنند. بنابراین دانشجو باید در درس شیمی قوی بوده و به کار در آزمایشگاههای شیمی علاقه مند باشد.

دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ نساجی‌ و علوم‌ الیاف‌ :
نقشه‌كشی‌ صنعتی‌ ، ترمودینامیك‌ كاربردی‌، استاتیك‌ و مقاومت‌ مصالح‌، شیمی‌ پلیمر، كارگاه‌ جوشكاری‌، شیمی‌ تجزیه‌، علوم‌ الیاف‌، مبانی‌ مهندسی‌ برق‌ ، كارگاه‌ ماشین‌ابزار، اصول‌ مهندسی‌ شیمی‌، مكانیك‌ سیالات‌، آزمایشگاه‌ شناسائی‌ الیاف‌ و مواد نساجی‌، كاربرد ریاضیات‌ در مهندسی‌ شیمی‌، تكمیل‌ كالای‌ نساجی‌، ساختمان‌ فیزیكی‌ الیاف‌، رنگرزی‌ الیاف‌ طبیعی‌، منسوجات‌ بی‌بافت‌، اصول‌ شیمی‌ رنگ‌ و مواد واسطه‌، رنگرزی‌ الیاف‌ مصنوعی‌، شیمی‌ الیاف‌ طبیعی‌، فیزیك‌ الیاف‌، مبانی‌ برق‌ و الكترونیك‌، اصول‌ تكنولوژی‌ رنگ‌، تكنیك‌های‌ رنگرزی‌ چاپ‌ و تكمیل‌، تكسچرایزینگ‌، تكنولوژی‌ تولید الیاف‌، آزمایشگاه‌ كنترل‌ كیفیت‌ كالای‌ تكمیل‌شده‌. (بسیاری‌ از درس‌های‌ این‌ رشته‌ همراه‌ با آزمایشگاه‌ است‌)

- استاتیک و مقاومت مصالح: بررسی نیروها و گشتاورهای وارد بر اجسام ساکن و عکس العمل آنها در مقابل این نیروها
- شیمی آلی  1و2: آشنایی با سنتز مواد آلی و ایزومری
- شیمی تجزیه:  بررسی محلولها، حلالها، روشهای تعیین PH و...
- ترمودینامیک کاربردی: بررسی تأثیر گرما روی گازها و اصول ترمودینامیکی
- شیمی فیزیک: بررسی سرعت واکنش ها، تعادلها و قوانین ترمودینامیکی
- مکانیک سیالات: بررسی سیالات در شرایط مختلف
- اصول شیمی پلیمر: شناخت پلیمرها  و خواص و فرمولهای آنها
- اصول فیزیک رنگ: بررسی رنگها و خصوصیات آنها
- تکسچرایزینگ: روشهای تثبیت الیاف مصنوعی، روشهای ایجاد موج روی آنها و ...
- اصول شیمی رنگ و مواد واسطه: مطالعه سنتز رنگزا و تولید رنگ
- تکنولوژی نساجی 1: آشنایی با روشهای ریسندگی نخها
- تکنولوژی نساجی2: آشنایی با روشهای مختلف بافندگی
- تکمیل1و2 : بررسی روشهای تکمیل روی کالاهای نساجی از قبیل سفیدگری  ، ضد بید و ضد آب کردن منسوجات
- رنگرزی الیاف طبیعی و مصنوعی: روشهای رنگرزی الیاف طبیعی و مصنوعی و نحوه انتخاب مواد رنگزای مناسب
- تکنیکهای چاپ: آشنایی با تکنیکها و روشهای مختلف چاپ طرحها و نقوش بر روی منسوجات