گرایش‌ تكنولوژی‌ نساجی‌

گرایش‌ تكنولوژی‌ نساجی : دانشجوی‌ تكنولوژی‌ نساجی‌ نحوه‌ تولید نخ‌، پارچه‌، قالی‌ و موكت‌ را مطالعه‌ كرده‌ و آموزش‌ می‌بیند و تا حدودی‌ با طراحی‌ ماشین‌آلات‌ نساجی‌ و قطعات‌ مختلف‌ آنها آشنا می‌گردد. همچنین با شیوه‌های‌ ریسندگی‌ نخ‌ها، مقدمات‌ بافندگی‌ و بافندگی‌ آشنا می‌شود و برای‌ شناخت‌ دستگاه‌های‌ نساجی‌ دروسی‌ درارتباط‌ با علم‌ مكانیك‌ می‌گذراند.
درس‌های‌ این‌ رشته‌ در طول‌ تحصیل‌ :

تکنولوژی نساجی بیشتر به عملیات فیزیکی و مکانیکی علم نساجی می پردازد. یعنی در این بخش الیاف توسط ماشین آلات مختلف در کنار یکدیگر قرار گرفته و طی یکسری از فرآیندها به نخ تبدیل می گردند. سپس نخها به انواع پارچه تبدیل می شوند.
در این گرایش دانشجو با شیوه های مختلف تبدیل الیاف به نخ (ریسندگی)، نخ به منسوجات (بافندگی )، تهیه منسوجات بی بافت، و روشهای تهیه سایر منسوجات که مصارف فنی و صنعتی دارند، آشنا می شود. همچنین برای شناخت دستگاههای نساجی و روش ساخت آنها دروسی مرتبط با علم مکانیک را می گذراند .

دروس‌ مشترك‌ در‌ گرایش‌های‌ مختلف‌ مهندسی‌ نساجی‌ :
ریاضی‌ عمومی‌، فیزیك‌ عمومی‌، شیمی‌ عمومی‌، برنامه‌نویسی‌ كامپیوتر، معادلات‌ دیفرانسیل‌، آمار و احتمالات‌ مهندسی‌، محاسبات عددی.

دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ تكنولوژی‌ نساجی‌ :
- استاتیک و دینامیک: بررسی نیروهای وارده به اجسام ساکن و متحرک
- مقاومت مصالح: عکس العمل جامدات در مقابل نیروها و گشتاورهای وارد بر آنها
- ترمودینامیک عمومی: شناخت گرما و آثار آن و خواص گازها
- اصول ساختمانی و مواد پلیمری: آشنایی با مواد پلیمری
- علوم الیاف و فیزیک الیاف: آشنایی با ساختمان الیاف، فرآیند تولید آنها و خواص فیزیکی و مکانیکی شان
- ریسندگی 1و 2: آشنایی با نحوه تبدیل الیاف پنبه ای به نخ و ماشین آلات آنها
- ریسندگی مدرن: آشنایی با روشهای جدید ریسندگی نخها  
- ریسندگی الیاف بلند: آشنایی با ماشین آلات و نحوه تبدیل الیاف بلند مثل پشم به نخ در سیستمهای فاستونی ، نیمه فاستونی و پشمی
- ریسندگی نخهای یکسره: معرفی نحوه ریسندگی نخهای مصنوعی و فرآیند تکسچرایزینگ آنها
- مقدمات بافندگی و بافندگی 1و2: نحوه آماده کردن نخهای ریسیده شده برای بافندگی و نحوه تبدیل آن به پارچه در سیستم تاری - پودی
- تکنیک بافت پارچه: طراحی پارچه روی کاغذ و  نحوه دادن فرمان به ماشین بافندگی
- تجزیه فنی پارچه: روش به دست آوردن مشخصات پارچه از روی نمونه آن ، تحلیل و تجزیه نمونه برای دست یابی به اطلاعات مورد نیاز بخشهای مختلف خط تولید برای تولید پارچه ای مشابه
- بافندگی حلقوی 1و2: آشنایی با روشهای بافندگی حلقوی تاری و بافندگی حلقوی پودی
- رنگرزی،چاپ و تکمیل: آشنایی با رنگرزی و چاپ پارچه ها و نیز نحوه تکمیل پارچه های تولید شده توسط ماشینهای بافندگی
- کنترل کیفیت آماری: کنترل کیفیت تولیدات هر قسمت برای هماهنگی با قسمت بعدی یا جلب  رضایت مشتری و آشنایی با روشها و نمودارهای مختلف کنترل کیفیت
- طرح و محاسبه کارخانه: چگونگی ایجاد یک کارخانه و ارئه طرح توجیهی برای آن